Kenmerken
Postcode + huisnummer = messcherpe premie Meer dekkingen = meer korting Eén overzichtelijk polisblad Variabele ingangsdata Automatische incasso Opzegservice Geen toeslag bij maandbetaling Premie wordt jaarlijks geïndexeerd Contractduur 1 jaar zonder opzegtermijn
Maak uw eigen keuze uit onderstaande dekkingen
Per dekking is een aparte ingangsdatum mogelijk
Korting bij 3 dekkingen 5%, 4, 5 en 6 dekkingen 10%
Korting op autopremie van 10%

Inboedel
Dekking voor plotseling onvoorziene gebeurtenissen met eigen risico € 50,-
Inboedel en opstal verzekerd tot maximaal € 1.000.000,-. inclusief glas.
Geen onderverzekering, geen waardemeters nodig.

Woonhuis

Dekking voor plotseling onvoorziene gebeurtenissen met eigen risico € 50,-
Van alle van buiten komende onheilendekking met eigen risico van € 50,-
Inboedel en opstal verzekerd tot maximaal € 1.000.000,- inclusief glas.
Geen onderverzekering, geen waardemeters nodig.


Aansprakelijkheid
Geen eigen risico
Gezinsdekking
Aansprakelijkheid verzekerd tot € 2.000.000,-

Doorlopende reis en annulering
Werelddekking, inclusief geneeskundige kosten, ongevallen en wintersport
Eigen risico bagage € 50,- per persoon per reis
Dekking annulering € 5.000,- per reis voor onvoorziende bijzondere omstandigheden

Rechtsbijstand
Geen eigen bijdrage
Verkeer heel Europa
Consument, inclusief geschillen over burenrecht, overheid, erfrecht, familierecht
Wonen en Inkomen waaronder arbeidsrecht, pensioenrecht en tuchtrecht

Gezinsongevallen
Altijd gezinsdekking
Geen eindleeftijd

Auto
Maximaal twee auto's mogelijk
Keuze tussen WA, beperkt- of volledig casco